Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gichin Funakoshi -zakladatel Shotokan karatedo

 

funakoshi1.jpg

GICHIN FUNAKOSHI narozen v Šuri, prefektura Okinawa v roce 1868 a nemřel v Tokyu v roce1957.

funakoshi_kenkojuku.jpg

Funakoshi byl učencem v oboru čínských klasiků stejně jako mistrem karatedo a umínil si to co považoval za vysoce ambiciózní program, uvést japonskému publiku soubor Okinawského umění nebo sportu, který se nazývá karatedo - cesta karate -. Trvalo to 40 let  a cesta kterou si vybral, zdaleka nebyla snadná. Skutečnost že karatedo získalo ve světě místo jako mezinárodně uznávaný sport, záviselo plně na snaze jeho mistrů, spolucvičenců, přátel a žáků, kteří všichni bez omezení zasvětili jak čas, tak i úsilí úloze zlepšit toto umění k současnému stavu. Není nadsázkou říci že téměř celých devadesát let jeho života bylo zasvěceno karatedo.

funakoshisized2.jpg

Byl spíše choré nemluvně a slabé dítě a vzhledem k tomu mu bylo v mládí navrhováno překonat tyto nedostatky tím, že začne cvičit karatedo. Toto udělal, ale zpočátku s velmi malým zájmem. A však v druhé polovině základní školní docházky, když se zdraví začalo pozoruhodně zlepšovat, jeho zájem o karatedo začal vzrůstat. Brzy zjistil, že na něj působí jeho kouzlo. Ve snaze ovládnout ho, ovládl svou mysl i tělo, srdce i duši. Na začátku byl slabé, nerozhodné a uzavřené dítě, časem však dosáhl dospělosti a cítil se sylným, rázným a otevřeným. Od dětství k mládí a přes dospělost ke stáří zjistil, že díky jeho zasvěcení do karatedo se ani jednou neradil s lékařem. Nikdy v životě nebral léky, dokonce ani žádnou injekci. V některých letech ho jeho přátelé obviňovali, že je nesmrtelný, je to žert na který pouze vážně a jednoduše odpovídal - mé tělo bylo tak dobře trénováno, že odráželo i všechny choroby a nákazy -.

funako8.jpg

Tělesná zranění jsou samozřejmě další věcí, ale mnohým z nich lze také předcházet, když dobře cvičený člověk  trénuje se správnou péčí a opatrností. Karatedo není pouze umění a sport, který učí, jak udeřit a kopnout, ale učí také obranu proti nemocem a chorobám. Karatedo získalo mezinárodní popularítu, ale je to popularita, kterou musí učitelé karatedo upevňovat a užívat s velkou opatrností.

shuricastle.jpg

Když bylo rozhodnuto o začlenění karatedo do školních osnov, začalo nevyhnutelně přitahovat všechny vrstvy lidí. Nejen střední školy, ale také mládežnické organizace a dokonce záklaní školy přijali toto propracované umění sebeobrany jako jednu ze součástí kurzů jejich tělovýchovného vzdělání a mnoho lidí chodilo k Funakoshimu pro rady a pokyny. Když dostal od svých učitelů Azatoa a Itosua povolení, oznámil, že přijme žáky do kurzu. Stále vzpomínal na jiskru radosti, kterou cítil, když stál před svou první karatistickou třídou.

funakoshiteaching.jpg

V roce 1921 přijel na Okinawu při své cestě do Evropy korunní princ (později císař). Kapitán Norikazu Kanna, který velel torpédoborci, na něm se princ plavil, navrhl, aby princ shlédl ukázky karatedo. Ukázky byly připraveny a Funakoshi byl poctěn účastí na této akci, která se konala ve velké hale hradu Šuri. Po ukázce princ řekl že byl na Okinawě nejvíce zaujat třemi věcmi: krásnou scenérií, Dračí stokou magické fontány hradu Šuri a Karatedo. Krátce před princovou návštěvou Okinawy Funakoshi   měl byl povýšen na funkci ředitele základní školy na odlehlém ostrově v souostroví, ale jelikož měl Funakoshi starou  matku upoutanou na lůžko a on byl její jedinný syn, nedokázal si představit že by ji opustil a tak odešel ze školy. Zhruba tři desetiletí života školního učitele pro něj skončily ale byl šťasten že zcela nepřerušil své vztahy k Okinawskému školskému systému. Zorganizoval Okinawskou studentskou podpůrnou společnost a později se stal jejím ředitelem. Tehdy také s pomocí svých kolegů založil jinou skupinu, Okinawskou asociaci pro ducha bojových umění aby přispěl k dalšímu sjednocení karatedo.

funakoshi.miyagi.jpg

Jednoho dne přišel do Funakoshiho dojo profesor Šinjó Kasuja z katedry germánských jazyků a literatury a několik dalších členů univerzity Keio s několika studenty, kteří se chtěli učit karate. Nedlouho potom byla na univerzitě vytvořena skupina složená z členů fakulty i ze studentů, kteří se chtěli také učit karate. Byla to první skupina svého druhu ustanovená na Tokyjské universitě a tak kromě vyučování v jeho vlastním dojo, pravidelně navštěvoval cvičební prostury Keiko, aby poskytoval instruktáže v tomto umění. Brzy začali na instruktáže docházet také studenti z dalších univerzity, z Takušoku .

funakoshi_son_kenkojuku.jpg

Kolem roku 1925 získal celonárodní výbor na podporu karate dostatečné prostředky na první karatistické dojo v Japonsku. Nebylo to beze stopy pýchy, když na jaře 1936 poprvé vstoupil do nového dojo v Zošigaja, čtvť Tošima, a uviděl nade dveřmi tabuli nesoucí jméno nového dojo: SHÓTÓKAN. Toto bylo jméno, na kterém se výbor usnesl, bylo to v mládí Funakoshiho přezdívka k podpisu čínské básně, kterou napsal. Jedním z prvních Funakoshiho úkolů při dokončování nového dojo bylo vytvořit soubor pravidel, která se mají dodržovat, a stejně tak rozvrh hodin. Tajé stanovil pžadavky na stupně a třídy technických stupňů KYU a Dan.

funakoshitekki.jpg

Často byl Funakoshi dotazován, jak se stalo, že si vybral pseudonym Šótó, který se stal názvem nového dojo. Slovo šótó znamená v japonštině doslovně - borové vlny - a tak nemá žádný velký tajemný význam. Funakoshi říká: V době kdy jsem cvičil karatedo již několik let, stával jsem se zkušenější a více jsem si uvědomoval jeho duchovní podstatu. Radoval se z osamocení a naslouchat větru hvízdajícímu v borovicích se mi zdálo jako výtečný způsob pro dosažení klidu mysli, což karatedo vyžaduje. Protože se to stalo součástí mého způsobu života od raného dětství, rozhodl jsem se, že není lepšího jména, než Šótó, jímž jsem podepisoval své básně. Jak roky míjely, myslím, že se toto jméno stalo známější, než to, které mi dali při narození rodiče a často jsem zjišťoval, že pokud bych nenapsal Šótó spolu s Funakoshi, lidé by nepoznali, kdo jsem.

funakoshi7.jpg